Ended
10:00 26 Jun
Kavya Khirwar
0 : 2
Shria Atturu

Last Matches
Kavya Khirwar

10:00 26 Jun
Kavya Khirwar
Shria Atturu
0 2
08:00 19 Jun
Shreya Tatavarthy
Kavya Khirwar
07:30 20 Feb
Jane Haeusler
Kavya Khirwar
2 1
06:45 14 Feb
Pooja Ingale
Kavya Khirwar
2 0
07:30 13 Feb
Kavya Khirwar
Kanika Rapria
2 0
07:30 07 Feb
Kavya Khirwar
Sudipta Kumar
1 2

Last Matches
Shria Atturu

Suhitha Maruri
Shria Atturu
10:00 26 Jun
Kavya Khirwar
Shria Atturu
0 2
07:00 21 Jun
Shria Atturu
Ikumi Yamazaki
0 2
10:10 20 Jun
Shria Atturu
Himadri Kashyap
2 0
11:00 19 Jun
Shria Atturu
Kashish Bhatia
2 0
22:30 06 Jun
Samantha Horwood
Shria Atturu