Ended
09:00 26 Jun
Sachi Sharma
2 : 0
Tanushri Pandey

Last Matches
Sachi Sharma

19:00 29 Jun
Sachi Sharma
Logan Zapp
0 1
08:45 27 Jun
Sachi Sharma
Prathiba Narayan Prasad
0 2
23:00 26 Jun
William Cooksey
Sachi Sharma
2 0
09:00 26 Jun
Sachi Sharma
Tanushri Pandey
2 0
07:30 07 Feb
Yubarani Banerjee
Sachi Sharma
2 0

Last Matches
Tanushri Pandey

09:00 26 Jun
Sachi Sharma
Tanushri Pandey
2 0
07:00 19 Jun
Tanushri Pandey
Sudipta Kumar
1 2