Ended
09:30 27 Jun
Shreya Tatavarthy
2 : 0
Siri Patil

Last Matches
Shreya Tatavarthy

14:30 30 Jun
Punnin Kovapitukted
Shreya Tatavarthy
2 0
06:30 29 Jun
Kashish Bhatia
Shreya Tatavarthy
1 2
06:30 28 Jun
Shreya Tatavarthy
Suhitha Maruri
2 0
09:30 27 Jun
Shreya Tatavarthy
Siri Patil
2 0
10:00 26 Jun
Shreya Tatavarthy
Vanshika Choudhary
2 0
15:50 04 May
Anastasia Zolotareva
Shreya Tatavarthy
2 0

Last Matches
Siri Patil

09:30 27 Jun
Shreya Tatavarthy
Siri Patil
2 0
10:00 26 Jun
Ritu Rai
Siri Patil
0 2
09:30 19 Jun
Siri Patil
Bela Tamhankar
0 2