Ended
10:00 26 Jun
Shreya Tatavarthy
2 : 0
Vanshika Choudhary

Last Matches
Shreya Tatavarthy

14:30 30 Jun
Punnin Kovapitukted
Shreya Tatavarthy
2 0
06:30 29 Jun
Kashish Bhatia
Shreya Tatavarthy
1 2
06:30 28 Jun
Shreya Tatavarthy
Suhitha Maruri
2 0
09:30 27 Jun
Shreya Tatavarthy
Siri Patil
2 0
10:00 26 Jun
Shreya Tatavarthy
Vanshika Choudhary
2 0
15:50 04 May
Anastasia Zolotareva
Shreya Tatavarthy
2 0

Last Matches
Vanshika Choudhary

10:00 26 Jun
Shreya Tatavarthy
Vanshika Choudhary
2 0
10:00 22 Jun
Vanshika Choudhary
Ekaterina Yashina
0 2
09:15 21 Feb
Anjali Rathi
Vanshika Choudhary
2 0
11:30 20 Feb
Vanshika Choudhary
Sai Dedeepya Yeddula
2 0
08:10 16 Feb
Zeel Desai
Vanshika Choudhary
2 1
05:30 15 Feb
Vanshika Choudhary
Avishka Gupta
2 0